Чим відрізняються аморфні речовини від кристалічних

У фізиці та хімії існує таке поняття як тверді тіла. Основними властивостями твердих тіл є можливості збереження обсягу і форми. За типом внутрішньої будови вони діляться на кристалічні і аморфні. До перших відносяться кухонна сіль, метали, цукор, графіт, мінерали і т.д., до других – скло, смоли, пластмаси, віск і т.д. Чим же відрізняються аморфні речовини від кристалічних?

Кристалічну будову відрізняється впорядкованістю і значною відстанню між частинками. Речовини, атоми і молекули яких розташовані більш хаотично і на близькій відстані, називаються аморфними. За своєю будовою вони близькі до рідин.

Існує спосіб візуального визначення кристалічних і аморфних тіл: на зламі кристали мають плоскі грані і ступінчасту поверхню, в той час як аморфні тіла утворюють поверхню неправильної форми.

Аморфний стан речовин вважається нестійким. Багато такі тіла з часом можуть стати кристалами. Наприклад, розплавлений цукор при застиганні набуває твердий стан. І навпаки, деякі тіла з кристалічною будовою при нагріванні перебувають в аморфному стані.

а) кристалічна речовина б) аморфна речовина

Речовини з аморфним будовою мають однакові властивості з різних напрямків міжмолекулярних зв’язків. Це властивість називається изотропией. Тобто при підвищенні температури такі тіла отримують «плинність». Однак, на відміну від кристалічних тіл, аморфні речовини не мають фіксованої температури плавлення.

Атоми і молекули, що утворюють кристалічну тіло, розташовуються у вигляді різноманітних просторових решіток, що нагадують геометричні форми. Наприклад, монокристал кухонної солі виглядає як куб, а алмаза – як правильний шестигранник. У природних умовах монокристали зустрічаються рідко. Як правило, більшість кристалічних тіл складається з малих, безладно зрощених між собою, монокристалів. Таке тіло отримало назву полікристал.

Монокристали залежать від напрямку орієнтації кристалічних граней. Дана властивість називається анізотропією. Полікристали ж ізотропні за своїми властивостями, що обумовлено хаотичністю орієнтації монокристалів, з яких вони складаються.

Висновки:

  • Частинки аморфних речовин не мають певного розташування, в той час як молекули й атоми кристалів впорядковані.
  • У кристалічних речовинах частинки розташовані на значній відстані один від одного.
  • Аморфні речовини не мають фіксованої температури плавлення.
  • Кристалічні речовини краще зберігають форму.
  • Аморфні речовини за властивостями близькі до рідин, кристалічні – до твердих тіл.
  • Аморфний стан речовин вважається нестійким.
  • Речовини з аморфним будовою характеризуються ізотропією, кристали – анізотропією.
Посилання на основну публікацію