Будова сахарози і знаходження її в природі

Сахароза являє собою дисахарид, утворений двома молекулами гексоз: α-D-глюкозою і β-Б-фруктозою. У клітинах рослин сахароза утворюється під дією ферментів за рахунок відщеплення молекули води від гликозидних гідроксілов двох моносахаридів.

Яка молекулярна формула сахарози? Для цього зовсім необов’язково вважати число атомів кожного елемента в наведеної вище структурній формулі, можна поступити простіше на підставі елементарних міркувань. Глюкоза і фруктоза є ізомерами, їх молекулярні формули С6Н12O6. При утворенні молекули сахарози відбувається відщеплення однієї молекули води. Залишається відняти з подвоєною формули гексози два атоми водню і атом кисню – молекулярна формула сахарози С12Н22О11:

C6H12O6 + C6H12O6 → C12H22O11 + Н2O.

Як ви вже знаєте, утворення сахарози відбувається в клітинах рослин під дією ферментів. Однак хіміки навчилися в пробірках здійснювати багато реакцій, які є частиною процесів, що відбуваються в живій природі. У 1953 р французьким хіміком Р. Лем’є вперше в лабораторних умовах був здійснений синтез сахарози, який сучасники назвали «підкоренням Евересту органічної хімії».

Звичайно, подібні синтези мають суто теоретичне значення, що показує, як глибоко проникає людська думка в таємниці живої природи. У промисловості ж сахарозу отримують з соку цукрового очерету (вміст 14-16%), цукрового буряка (16-21%) і деяких інших рослин (рис. 61).

Сахароза являє собою добре розчинна у воді біла кристалічна речовина і має солодкий смак.

Посилання на основну публікацію