Будова електронних оболонок атомів

У розділі “Відомості про будову атома” ви познайомилися з планетарної моделлю атома, згідно з якою навколо позитивного ядра рухаються електрони, які утворюють електронні оболонки атома. Електрони розрізняються своєю енергією, чим далі від ядра розташовані електрони тим більшим запасом енергії вони володіють. Завжди в атомі є електрони З близькими значеннями енергії, які й утворюють електронні шари в оболонці атома.
Число електронних шарів дорівнює номеру періоду в періодичній системі. Максимальне число електронів на шарі можна знайти за допомогою формули N = 2n2, де N-число електронів на шарі, n-номер шару. Зробивши прості рассчет, з’ясуємо що на першому електронному шарі буде 2 електрона, на другому-8, третьому-18, четвертий-32. Але на зовнішньому електронному шарі не може бути більше 8 електронів, а для першого шару не більше 2. Це небхідно враховувати при розподілі електронів по енергетичним верствам.
Розглянемо кілька прикладів заповнення електронних оболонок.

Ви напевно помітили, що в періодичній системі елементи підрозділяються на s-, p-, d-, f-елементи. Який підрівень заповнюється останнім, до такої групи і відноситься даний елемент. Наприклад, останній електрон займає одну з р-орбіталей, то цей елемент відноситься до р-елементів.
При заповненні осередків електрони позначаються стрілками (одна стрілка спрямована вгору, інша вниз, це пов’язано з тим, що електрони обертаються навколо своєї осі-одна за годинниковою, інший-проти годинникової стрілки), причому в одній комірці можуть перебувати не більше двох електронів.

Порядок заповнення осередків.

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

При заповненні осередків слід враховувати те, що осередки підрівнів заповнюються спочатку по одному електрону, потім до них поміщають інші електрони.

Посилання на основну публікацію