Будова дисахаридів

Поряд з моносахаридів в природі широко поширені дисахариди. Це всім добре відома сахароза (тростинний чи буряковий цукор), лактоза (молочний цукор), мальтоза (солодовий цукор). Сам термін «дисахарид» красномовно говорить про те, що в молекулах цих речовин між собою пов’язані два залишку моносахаридів, які можна отримати гідролізом молекули дисахарида. Зв’язування двох моносахаридів в дисахарид може здійснюватися або за рахунок гликозидних гідроксілов обох моносахаридів (схема 5, а), або за участю гликозидной гідроксильної групи одного і спиртової гідроксильної групи іншого моносахариду (схема 5, б). На відміну від дисахаридов першого типу (а), другі (б) мають відновні властивості.

Посилання на основну публікацію