Будова атома — доповідь

 XX століття є часом винаходи “моделі будови атома”. Виходячи з наданого будови, вдалося виробити таку гіпотезу: навколо досить маленького за обсягом і розміром ядра, електрони здійснюють переміщення, схожі з переміщенням планет навколо Сонця. Подальше вивчення атома показало, що сам атом і його будова набагато складніше, ніж було встановлено раніше. І в даний час, при величезних можливостях в науковій сфері, атом досліджений не до кінця. Такі складові, як атом і молекули, вважаються предметами мікросвіту. Тому дані частини людина не здатна розглянути самостійно. У цьому світі встановлені зовсім інші закони та правила, що відрізняються від макросвіту. Виходячи з цього, дослідження атома ведеться на його моделі.

Будь-якому атому присвоєно порядковий номер, закріплений в Періодичної таблиці Менделєєва Д.І. Наприклад, порядковий номер атома фосфору (Р) – 15.

Отже, атом складається з протонів (p +), нейтронів (n0) і електронів (e-). Протони і нейтрони утворюють ядро ​​атома, воно має позитивний заряд. А електрони, які вчиняють переміщення навколо ядра, «конструюють» електронну оболонку атома, що має негативний заряд.

Скільки електронів в атомі? Це легко дізнатися. Досить подивитися порядковий номер елемента в таблиці.

Так, число електронів фосфору дорівнює 15. Кількість електронів, що містяться в оболонці атома, строго дорівнює числу протонів, що містяться в ядрі. Значить і протонів в ядрі атома фосфору 15.

Маса протонів і нейтронів, що складають масу ядра атома, однакова. А електрони менше в 2000 разів. Це означає що вся маса атома зосереджена в ядрі, масою електронів нехтують. Масу ядра атома ми також можемо дізнатися з таблиці. Подивіться зображення фосфору в таблиці. Внизу ми бачимо позначення 30, 974 – це і є маса ядра фосфору, його атомна маса. При записи ми округляємо цю цифру. Виходячи зі сказаного, запишемо будова атома фосфору в такий спосіб:

(Внизу зліва написали заряд ядра – 15, угорі ліворуч округлене значення маси атома – 31).

Ядро атома фосфору:

Ядро атома фосфору

(Внизу зліва пишемо заряд: протони мають заряд рівний +1, а нейтрони не заряджені, тобто заряд 0; угорі ліворуч маса протона і нейтрона, що дорівнює 1 – умовна одиниця маси атома; заряд ядра атома дорівнює числу протонів в ядрі, значить р = 15, а число нейтронів потрібно порахувати: з атомної маси відняти заряд, тобто 31 – 15 = 16).

Електронна оболонка атома фосфору включає в себе 15 негативно заряджених електронів, що врівноважують позитивно заряджені протони. Тому, атом – електронейтральна частинка.

Посилання на основну публікацію