Біогенна міграція атомів

Біогенна міграція – вид кругообігу речовин (хімічних елементів), при якому він відбувається за рахунок харчування, дихання, розмноження живих організмів, синтезування, накопичення і розщеплення ними органічних речовин.

Елементи, які беруть активну участь в біогенної міграції, називаються біогенними. До них відносяться вуглець, водень, кисень, азот, фосфор, сірка, залізо, марганець, молібден, магній, мідь, цинк, кальцій, натрій, калій і ін.

Ізотопів хімічних елементів дуже багато, але до складу живих організмів можуть входити тільки деякі з них. Наприклад, серед ізотопів водню 1H, 2H, 3H, лише 1H є найбільш активним і входить до складу живих організмів. До складу органічних речовин входить ізотоп 12C, а неорганічних речовин – ізотоп 13C. Серед ізотопів кисню 16O, 18O тільки ізотоп 16O входить до складу води і вуглекислого газу і має високу активність.

Живі організми мають властивість накопичувати не тільки широко поширені в природі хімічні елементи, але і ті, які зустрічаються в дуже малих кількостях. Концентрація хімічних елементів в живих організмах набагато вище, ніж у зовнішньому середовищі. У рослинах вміст вуглецю в 200 разів більше, ніж в земній корі, а азоту – в 30 разів.

Різні організми мають здатність накопичувати в собі великі кількості тих чи інших елементів. Так, залізні бактерії накопичують більше заліза, найпростіші корненожки – кальцію, губчатоподібною, деякі водорості – великі кількості йоду.

В результаті біогенної міграції під впливом живих організмів змінюється валентність деяких хімічних елементів і утворюються нові хімічні сполуки. Близько 40 з відомих нам хімічних елементів активно беруть участь в біогенної міграції.

Біогеохімічний цикл

Час одного повного кругообігу хімічних елементів називається біогеохімічним циклом. Наприклад, протягом 2000 років весь кисень атмосфери, протягом 200-300 років – вуглекислий газ, протягом 2 млн років – вся вода біосфери проходять через живу речовину.

Види біогенної міграції

Існує три види біогенної міграції. Перший здійснюється мікроорганізмами, другий – багатоклітинними організмами. Перший вид міграції протікає інтенсивніше, ніж другий. В даний час в біогенної міграції зростає значення людини (третій вид).

Посилання на основну публікацію