Азотні добрива

З аміаку й азотної кислоти отримують різноманітні азотні і комплексні добрива. З твердих азотних добрив найбільш концентрованим є сечовина CO (NH2) 2.Также широко застосовується нітрат амонію – амонійна селітра, вміст у ній азоту вище, ніж в інших нітратах. В якості комплексного добрива, що містить калій і азот, використовується калійна селітра.

Кругообіг азоту в природі представимо у вигляді схеми.

Азот знаходиться в природі в основному у вигляді атмосферного азоту. Рослини синтезують білки, використовуючи нітрати з грунту, нітрати утворюються з атмосферного азоту і амонійних солей, наявних у грунті. Процес перетворення атмосферного азоту в форму, засвоювану рослинами і тваринами, називають зв’язуванням азоту.

Зв’язування азоту може відбуватися двома способами:

Під час розряду блискавок деяку кількість азоту і кисню в атмосфері з’єднується з утворенням оксидів азоту. Вони розчиняються у воді і утворюють розбавлену азотну кислоту, яка дає нітрати в грунті.
Атмосферний азот перетворюється в аміак, який потім під дією бактерій перетворюється на нітрати, цей процес називається нітрифікація. Такі бактерії існують в грунті і в вузликах кореневої системи бульбочкових рослин.
Крім того, нітрати вносяться в грунт у вигляді добрив, їх також засвоюють рослини через кореневу систему.

Після смерті рослин і тварин їх білки розкладаються, утворюючи з’єднання амонію. Ці сполуки перетворюються бактеріями в нітрати, які залишаються в грунті, і азот, який повертається в атмосферу.

Посилання на основну публікацію