Азотиста кислота

Азотиста кислота в чистому вигляді не виділена, існує тільки в розбавлених водних розчинах, в розчині має блакитне забарвлення, стійка при 0 ° С. Є слабкою кислотою.

Будова молекули

Вивчено будову молекули HNO2 в газовій фазі, вона є плоскою, атом азоту знаходиться в стані sp2-гібридизації. Валентні кути 102 ° і 111 °, довжин зв’язку H – O дорівнює 0,095 нм, O – N – 0,143 нм, N = O – 0,118 нм. У атома азоту є неподіленої пари електронів.
Хімічні властивості

Розкладання при нагріванні
3HNO2 = HNO3 + 2NO + H2O.

Взаємодія з основами
HNO2 + NaOH = NaNO2 + H2O.

Окисні властивості
Слабкий окислювач (окисні властивості проявляє тільки в реакціях з сильними відновниками):

2НNO2 + 2KI + H2SO4 = K2SO4 + I2 + 2NO + 2H2O.

Відновні властивості
Сильний відновник:

HNO2 + Cl2 + H2O = HNO3 + 2HCl.

Отримання

Виходить на холоді з розчинів солей:

AgNO2 + HCl = AgCl + HNO2.

Посилання на основну публікацію