Атомно-молекулярне вчення

Всі хімічні речовини складаються з найдрібніших частинок. Прості частинки називаються атомами, а складні частинки, що складаються з атомів, називаються молекулами.

Молекула – це найменша частинка речовини, що володіє його хімічними властивостями.

Атом – найменша частка елемента, що володіє його хімічними властивостями. Атом складається з ядра, утвореного протонами (Z) і нейтронами (N), і електронів.

Атомне ядро – центральна частина атома, у якій зосереджена його маса. Ядро має позитивний заряд, який дорівнює числу протонів у ядрі або електронів (в нейтральному атомі).

 

В склад молекул може входити різне число атомів.

Між молекулами в речовини існують відстані, розміри яких залежать від агрегатного стану речовини і від температури навколишнього середовища. При цьому молекули і атоми перебувають в безперервному русі, також між ними існують сили притягання і відштовхування.

Атоми одного елемента з різним числом нейтронів у ядрі, називаються ізотопами.

Посилання на основну публікацію