Al2(SO4)3 молярна маса і структурна формула

✅ Al2(SO4)3 – сульфат алюмінію, неорганічна речовина з класу солей. Зустрічається у вигляді кристалів або порошку білого кольору, добре розчиняється у воді. Хімічно активна речовина, добре реагує з багатьма компонентами, тому часто використовується в дослідах і завданнях з хімії, але для їх вирішення потрібно знати молярну масу Al2(SO4)3.

Розрахунок показника

Відносна молекулярна маса сульфату алюмінію – це обсяг однієї окремої молекули цієї речовини. Розглянемо докладніше.

Показник висловлюють в атомних одиницях маси (а.е.м.). Її легко вирахувати за допомогою періодичної системи елементів Менделєєва, знаючи формулу речовини.

Для цього потрібно знайти в таблиці елементи, з яких складається цікавить нас речовина, – алюміній, сірку і кисень. Відносна маса одного атома алюмінію складає 26,992 а.е.м. (Округляємо до 27), атома сірки 32,064 (округляємо до 32), атома кисню 15,999 (округляємо до 16).

Формула молекули сульфату алюмінію на малюнку нижче. На ньому видно складу молекули, і скільки атомів кожного елемента бере участь в утворенні однієї умовної молекули речовини.

Структурна формула

Далі потрібно помножити масу одного атома алюмінію на кількість цих частинок в молекулі Al2 (SO4) 3. Це число вказано нижнім індексом праворуч від символу алюмінію – 2. Множимо 2 на 27, отримуємо 54 а.е.м.

Далі повторимо дії з атомом сірки. До складу молекули сульфату алюмінію входить три частки (SO4), а значить три атоми сірки. Множимо 32 на 3, отримуємо 96 а.е.м.

Такий же розрахунок виробляємо з атомами кисню. Спочатку підрахуємо, скільки їх входить до складу молекули. У ній містяться три частки (SO4), тобто 12 атомів кисню. Множимо масу на кількість атомів – 16 на 12, отримуємо 192 а.е.м.

Остання дія – потрібно скласти маси всіх складових частин молекули:

54 + 96 + 192 = 342 а.е.м.

Отже, молекулярна маса алюмінію сульфату становить 342 а.е.м.

Наступний показник

Молярна маса al2 so4 3 – це обсяг одного благаючи сульфату алюмінію. Його дуже легко дізнатися, оскільки він чисельно дорівнює молекулярній масі, але виражається в інших одиницях виміру – г / моль.

Отже, молярна маса al2 so4 3 складає 342 г / моль. Ця величина часто потрібно для вирішення завдань.

Молярна маса еквівалента

Для розрахунку цієї величини потрібно знати фактор еквівалентності. Він визначається по-різному для класів речовин.

Сульфат алюмінію відносять до групи середніх солей. Для таких з’єднань фактор еквівалентності вважається так:

  • Потрібно розділити одиницю на твір кількості атомів металу і заряду металу.
  • Знайдемо твір. Атомів металу алюмінію в молекулі – два, це видно з формули. Заряд алюмінію постійний і дорівнює трьом, тобто 2 * 3 = 6.
  • Фактор еквівалентності солі сульфату алюмінію дорівнює 1/6.

Щоб знайти молярну масу еквівалента сульфату алюмінію, помножимо його молярну масу на фактор еквівалентності:

342 * 1/6 = 57 г / моль.

Отже, молярна маса еквівалента Al2(SO4)3 дорівнює 57 г / моль.

Розрахунки закінчені, шукана величина визначена.

Посилання на основну публікацію