Вершина трикутника

В геометрії нерідко розглядають таке поняття, як «вершина трикутника». Це точка з’єднання двох відрізків даної фігури, з якої виходить кут з певною градусною мірою.

Визначення вершини трикутника

У трикутнику є три точки перетину сторін, що утворюють три кути. Їх називають вершинами, а сторони, на які вони спираються – основами.

Вершини в трикутниках позначають великими латинськими літерами. Тому найчастіше в математиці боку називають малими літерами того ж алфавіту. Наприклад, якщо вершиною кута трикутника є А, то навпаки лежить підстава a. У завданнях з геометрії часто використовують теорему косинусів, якщо необхідно знайти боку даної геометричної фігури. Причому значення кутів при вершинах зазвичай називають буквами з грецького алфавіту (β, α, γ). Наприклад, при вершині А буде перебувати кут α.

Характеристики поняття

Якщо взяти довільно орієнтований в площині трикутник, то на практиці дуже зручно виразити його геометричні характеристики через координати вершин цієї фігури. Так, вершину А трикутника можна висловити крапкою з певними числовими параметрами А (х1; y1).

Знаючи координати вершин трикутника можна знайти точки перетину медіан, довжину висоти, опущену на одну зі сторін фігури, і площа трикутника. Тут використовуються властивості векторів, зображуваних в системі координат xy. Адже довжина сторони трикутника визначаться через довжину вектора з точками, в яких знаходяться відповідні вершини цієї фігури.

Використання вершини трикутника

При будь-якій вершині трикутника можна знайти кут, який буде суміжних внутрішнього кута даної геометричної фігури. Дане побудова допомагає визначити необхідні параметри для вирішення завдань з геометрії. Оскільки вимірювання градусної міри зовнішнього кута дозволить обчислити внутрішні кути трикутника.

Максимальне значення зовнішнього кута може доходити до 1800, а мінімальне дорівнювати 00 градусів.

Що ми дізналися?

Одним з важливих понять геометрії при розгляді різних типів трикутників є вершина. Це точка, де перетинаються дві сторони кута даної геометричної фігури. Її позначають однією з великих літер латинського алфавіту. А якщо необхідно назвати кут, що виходить з даної вершини, то використовують грецькі символи. Вершину трикутника можна виразити через координати x і y. Дана властивість допомагає визначати довжину сторони трикутника. Оскільки координати точок тут є складовими одного вектора.

Посилання на основну публікацію