Тригонометрія

Градусна міра. Тут одиницею виміру є градус – це поворот променя на 1/360 частину одного повного обороту. Таким чином, повний оборот променя дорівнює 360 °. Один градус складається з 60 хвилин; одна хвилина, відповідно, з 60 секунд.

Радіанна міра. Радіан є центральний кут, у якого довжина дуги і радіус рівні. Отже, Радіанна міра вимірювання кута є відношення довжини дуги, проведеної довільним радіусом і укладеної між сторонами цього кута, до радіусу дуги.

Слідуючи цій формулі, довжину кола C і її радіус г можна виразити таким чином.

Так, повний оборот, рівний 360 ° в градусному вимірі, відповідає 2 в Радіан вимірі. Звідки ми отримуємо значення одного радіана.

Тригонометричні функції гострого кута є відносини різних пар сторін прямокутного трикутника (позначимо a – протилежний катет, b – прилежащий катет, с – гіпотенуза):

1) синус – відношення протилежного катета до гіпотенузи: sinA = a / c;

2) косинус – відношення прилеглого катета до гіпотенузи: cosA = b / c;

3) тангенс – відношення протилежного катета до прилеглого: tgA = a / b;

4) котангенс – відношення прилеглого катета до протилежного: ctgA = b / a;

5) секанс – відношення гіпотенузи до прилеглого катета: secA = c / b;

6) косеканс – відношення гіпотенузи до протилежного катета: sinA = c / a;

Для деяких кутів можна записати точні значення їх тригонометричних функцій.

Кути 0 ° і 90 °, строго кажучи, не є гострими в прямокутному трикутнику, однак при розширенні поняття тригонометричних функцій ці кути також розглядаються. Символ оо в таблиці означає, що абсолютне значення функції необмежено зростає, якщо кут наближається до зазначеного значенням.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.