1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Геометрія
  3. Симетрія

Симетрія

Дзеркальна симетрія. Геометрична фігура називається симетричною відносно площини S, якщо для кожної точки E цієї фігури може бути знайдена точка E ‘цієї ж фігури, так що відрізок EE’ перпендикулярний площині S і ділиться цією площиною навпіл. Площину S називається площиною симетрії. Симетричні фігури, предмети і тіла не рівні один одному у вузькому сенсі слова, вони називаються дзеркально рівними.

Центральна симетрія. Геометрична фігура називається симетричною відносно центру C, якщо для кожної точки A цієї фігури може бути знайдена точка E цієї ж фігури, так що відрізок AE проходить через центр C і ділиться в цій точці навпіл. Точка C в цьому випадку називається центром симетрії.

Симетрія обертання. Тіло володіє симетрією обертання, якщо при повороті на кут 360 ° / n (n – ціле число) навколо деякої прямої AB (осі симетрії) воно повністю збігається зі своїм початковим становищем. При n = 2 маємо осьову симетрію.

Приклади видів симетрії

Куля (сфера) володіє і центральної, і дзеркальної і симетрією обертання. Центром симетрії є центр кулі; площиною симетрії є площина будь-якого великого кола; віссю симетрії – діаметр кулі.

Круглий конус володіє осьовою симетрією; вісь симетрії – вісь конуса.

Пряма призма володіє дзеркальною симетрією. Площина симетрії паралельна її підставах і розташована на однаковій відстані між ними.

ПОДІЛИТИСЯ: