1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Геометрія
  3. Паралелепіпед

Паралелепіпед

Паралелепіпед – це призма, підстави якої паралелограми. Таким чином, паралелепіпед має шість граней, і всі вони – паралелограма. Протилежні грані попарно рівні і паралельні. У паралелепіпеда чотири діагоналі; вони все перетинаються в одній точці і діляться в ній навпіл. Якщо чотири бічні грані паралелепіпеда – прямокутники, то він називається прямим. Прямий паралелепіпед, у якого всі шість граней – прямокутники, називається прямокутним. Діагональ прямокутного паралелепіпеда d і його ребра a, b, c пов’язані співвідношенням d2 = a2 + b2 + с2. Прямокутний паралелепіпед, всі грані якого квадрати, називається кубом. Всі ребра куба рівні.

ПОДІЛИТИСЯ: