1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Геометрія

Геометрія

Докази властивості бісектриси кута

0 коментарів
Властивість бісектриси кута полягає в тому, що кожна її точка рівновіддалена від сторін кута. Це властивість можна сформулювати у формі зворотної теореми: всі точки, що лежать всередині кута і рівновіддалені...

Доказ нерівності трикутника

0 коментарів
Нерівність трикутника - це теорема в якій стверджується, що в трикутнику кожна сторона менше суми двох інших. У трикутника вершини ніколи не лежать на одній прямій. Тому цю теорему можна...

Співвідношення між сторонами і кутами трикутника

0 коментарів

У трикутнику між його сторонами і кутами існують певні співвідношення. Якщо який-небудь кут трикутника більший за інший, то навпроти його лежить сторона з більшою довжиною, ніж навпроти іншого. Іншими словами,...

Чому дорівнює кут між дотичною і хордою?

0 коментарів
Якщо в окружності провести хорду і до кола провести дотичну так, щоб вона стосувалася її в точці одного з кінців хорди, то можна говорити про кути між дотичною і хордою....

Чому дорівнює вписаний в коло кут?

0 коментарів
У вписаного в коло кута вершина лежить на колі, а сторони є хордами кола (кажуть «перетинають окружність»). Існує теорема про те, що вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку спирається....

Як побудувати трикутник за трьома сторонами?

0 коментарів
Дано три відрізка, потрібно побудувати з них трикутник. Дане завдання є завданням на побудову, для вирішення якої потрібне циркуль і лінійка. При цьому слід пам'ятати, що не з кожних трьох...

Як побудувати кут, рівний даному?

0 коментарів
У цьому завданню дається якийсь кут і промінь (або пряма). Потрібно відкласти на даному промені кут, рівний даному. Наприклад, на малюнку нижче дан кут A і пряма b. Потрібно на...

Як побудувати бісектрису кута?

0 коментарів

Бісектриса - це промінь, що виходить з вершини кута і ділить кут навпіл, тобто на два рівних кута. Таким чином завдання можна сформулювати так: розділити кут навпіл.

Алгоритм побудови бісектриси...

Як знайти середину відрізка?

0 коментарів
Якщо пошук середини відрізка - це завдання на побудову, то її рішення зводиться до побудови серединного перпендикуляра відрізка. Серединний перпендикуляр відрізка - це пряма, перпендикулярна до відрізка і ділить його...

Як побудувати прямокутний трикутник по гіпотенузі і катету?

0 коментарів
Дано два нерівних один одному відрізка. Побудувати з них прямокутний трикутник так, щоб більший був у ньому гипотенузой, а менший - одним з катетів. Як відомо, існує ознака рівності прямокутних...