1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Геометрія
  3. Циліндр і циліндрична поверхня

Циліндр і циліндрична поверхня

Циліндрична поверхня утворюється при русі прямій, що зберігає свій напрям і перетинаються з заданою лінією (кривої). Ця лінія називається спрямовуючої. Прямі, відповідні різним положенням прямої при її русі, називаються твірними циліндричної поверхні.

Циліндром називається тіло, обмежене циліндричною поверхнею з замкнутою направляючої і двома паралельними площинами. Частини цих площин називаються підставами циліндра. Відстань між основами – висота циліндра. Циліндр прямій, якщо його твірні перпендикулярні підставі; в іншому випадку циліндр похилий. Циліндр називається круговим, якщо його підстава – коло. Якщо циліндр є одночасно і прямим, і круговим, то він називається круглим. Призма є окремим випадком циліндра.

Циліндричні перетину бічної поверхні кругового циліндра.

Перетину, паралельні основи, – круги того ж радіуса.

Перетину, паралельні утворюючим циліндра, – пари паралельних прямих.

Перетину, які не паралельні ні основи, ні утворюючим, – еліпси.

ПОДІЛИТИСЯ: