Чим відрізняється розріз від розтину?

У побуті поняття «розріз» і «перетин» часто використовуються як синоніми, проте на кресленні між ними є відмінності. При цьому принцип позначення на кресленні у них ідентичний. У чому ж різниця між розрізом і перерізом? Спробуємо розібратися.

Перетин фігури на малюнку (кресленні) необхідно для показу поперечної форми. Подумки деталь розтинають уявної площиною на тій ділянці, де потрібно визначити її поперечну форму. На кресленні перетин відображає тільки те, що показано на січної площини. Воно позначається штрихуванням у вигляді паралельних похилих ліній під кутом 45 градусів. Виділяють винесені і накладені перерізи. У першому випадку воно розташоване поза контуром, у другому – на видах креслення.

В теорії під розрізом розуміється зображення, отримане шляхом уявного розсічення деталі уявної площиною. Розрізняють прості і складні розрізи. Прості розрізи здійснюються тільки однією площиною, складні – двома або більше. У кресленні прийнято виділяти три види розрізів: горизонтальні, фронтальні і профільні. Кожен з них має особливі правила побудови і позначення на кресленні.

Якщо спиратися тільки на визначення, то різницю понять вловити складно. Насправді ж, ключова відмінність розрізу полягає в тому, що він відображає як то, що знаходиться в січної площини, так і те, що розташовується за нею. У той час як перетин показує тільки зображення всередині січної площини.

Важливе відмінність полягає в тому, що на креслення не завжди наноситься позначення розрізу. Наприклад, в разі збігу січної площини з площиною симетрії деталі.

Слід також зазначити, що перетин має специфічні особливості побудови. Припустимо, якщо кілька однакових перерізів відносяться до одного і того ж предмету, то його лінії необхідно позначати однаковими літерами. При цьому викреслюється одне перетин. Незважаючи на значимість, це правило не завжди дотримується.

Висновки:

  • В теорії перетин і розріз – практично однакові поняття.
  • Перетин і розріз відрізняються правилами побудови.
  • Перетин показує тільки те, що всередині січної площини. Розріз – то, що всередині і поза нею.
  • Перетин на кресленні обов’язково позначається штрихуванням.
  • У деяких випадках розріз на креслення не наноситься.
Посилання на основну публікацію