1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Зовнішньоекономічні зв’язки України

Зовнішньоекономічні зв’язки України

Місце України в міжнародному поділі праці визначається її участю в зовнішньоекономічних зв’язках.

Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків: зовнішня торгівля, кредитно-фінансові відносини, науково-технічні зв’язки, надання послуг, міжнародний туризм.

Провідною формою є зовнішня торгівля, яка складається з- експорту (вивезення власних товарів) та імпорту (ввезення товарів з інших країн).

Якщо держава вивозить більше товарів, ніж ввозить, – воно має позитивне сальдо, якщо навпаки, ввозить більше, ніж вивозить, – негативне сальдо. Обсяг зовнішньої торгівлі України товарами за 1999 рік зменшився порівняно з 1998 роком (32500000000 дол.) На 14,2%. Від’ємне сальдо склало 264 млн дол.

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 185 країн світу. Найбільші обсяги експортних поставок проводилися в Росію (20,7% від загального обсягу експорту), в Китай (6,3%), Туреччину (5,8%), Німеччину (4,8%), Італію (4%), США (3,8%), Білорусь (3%), Польщу (2,6%).

Найбільші імпортні надходження були від Росії (47,6%), Німеччини (8%), Туркменістану (4,1%), США (3,4%), Білорусі (2,9%), Італії (2,3%) , Польщі (2.2%), Франції (2%).

Поступово зменшується товарообіг з країнами СНД і збільшується з іншими країнами світу. Він склав у 1999 році 57,8%.

Для українського експорту характерна переважно сировинна орієнтація: у 1998 році на метали та вироби з них доводилося 42,2% експорту, на хімічні продукти – 14%, а на машинобудування – лише 8%.

Провідними експортерами українських товарів на світовий ринок є підприємства Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Полтавської та Львівської областей. Вони забезпечують більше 50% всього експорту України.

Імпортує Україна мінеральне паливо – нафта і нафтопродукти (35,4%), механічні та електричні машини і устаткування, засоби наземного транспорту, товари широкого вжитку.

Така структура зовнішньої торгівлі не задовольняє інтересам української економіки, оскільки не сприяє її переорієнтації на наукоємні виробництва.

Певну роль у розвитку економіки відіграють інвестиції найбільших світових транснаціональних корпорацій (ТНК), таких як «Кока-Кола», тютюнових фірм, телекомунікаційних компаній. Поки вони утримуються від великих вкладень і їх частка на сьогодні невелика.

Поясніть, чому великі ТНК утримуються від великих вкладень в нашу економіку.

Міжнародні економічні організації воліють кредитно-фінансову підтримку. З одного боку, це дозволяє вирішувати деякі важливі поточні проблеми, а з іншого – веде до надмірного росту зовнішнього боргу. За офіційною статистикою на 01.09.1999 року він склав 12,6 млрд дол. Важливою формою міжнародного економічного співробітництва є обмін науково-технічною інформацією. Багато країн встановили з української Академією наук творчі контакти в багатьох сферах економіки.

Не менш важливими є й інші форми зовнішньоекономічних зв’язків, такі як підготовка кадрів, організація спільних підприємств, надання різного роду послуг, міжнародний туризм.

Великі перспективи розвитку України пов’язані зі вступом її до Світової організації торгівлі (СОТ), статус спостерігача в якій вона отримала в 1993 році.

ПОДІЛИТИСЯ: