Зовнішні впливи Німеччини на формування політичних інститутів

Протягом століть Німеччина розвивалася в тісному контакті з іншими європейськими країнами і переймала у своїх сусідів деякі принципи політичного устрою. Зокрема, протягом XVIII-XIX століть значний вплив на неї справили події у Франції, пов’язані з боротьбою громадян за свої права і іншими демократичними починаннями. Однак важливо відзначити, що для Німеччини подібні ідеї не були чимось далеким, відірваним від контексту національного розвитку. Навпаки, такі важливі елементи демократичної політичної системи, як дієві інститути народного представництва, традиції федералізму і місцевого самоврядування, отримали в Німеччині динамічний розвиток, стаючи відмітними рисами німецького суспільства, і запозичувалися іншими націями.

Таким чином, можна констатувати, що Німеччина історично була в числі європейських країн, які демонстрували високий рівень розвитку політичних інститутів. І хоча на певних етапах вона кілька відставала від таких країн, як Великобританія, політичні інститути в Німеччині проте створювалися, а не запозичувалися.

Розвиток Німеччини в другій половині XX століття свідчить про те, що демократичні політичні інститути внутрішньо властиві німецькому суспільству. У той же час німецької політичної культури притаманні цінності порядку, дисципліни. Націонал-соціалізм зазнав поразки (але від зовнішніх сил) і з тих пір не користується відчутною підтримкою в Німеччині. Швидке відродження Західної Німеччини протягом 10 років після Другої світової війни можна пояснити тим, що запропоновані західними державами механізми функціонування німецького суспільства повністю відповідали німецькій системі цінностей і були прийняті (але зі збереженням певної німецької специфіки).

Об’єднання Німеччини на основі західних ліберальних цінностей і що передували цьому процесу народні рухи в обох частинах країни підтверджують ідею про те, що демократичні політичні інститути виникли в Німеччині в результаті внутрішнього вибору, а не під зовнішнім впливом.

Посилання на основну публікацію