Зовнішні впливи на формування політичних інститутів Хорватії

Політичні інститути Хорватії формувалися під сильним впливом держав, до складу яких вона входила, спочатку Угорщини, потім – Габсбурзької монархії, нарешті, «Першої» (1918-1941 роки) та «Другий» (1945-1991 роки) Югославії. Суперечливий процес вимушеного сприйняття зовнішніх впливів і протидії їм визначив інституційний розвиток країни. Основні політичні інститути сучасної Хорватії або виникли в ході історичного розвитку країни (наприклад, Сабор як інститут представницької влади), або добровільно запозичені (напр., Інститут президентства). Прагнення Хорватії стати членом ЄС визначає основний напрямок подальшого інституційного будівництва.

Посилання на основну публікацію