Зовнішні впливи на формування політичних інститутів Тайвані

Тривалий період свого історичного розвитку Тайвань знаходився під контролем західних держав, Японії, в кінці кінців, був інтегрований до складу Китайської імперії. Контроль західних держав надав певний вплив на політичну організацію суспільства на Тайвані, однак в період перебування в складі Китайської імперії там були збудовані відповідні механізми управління.

Китайська Республіка була проголошена в 1912 році, однак обчислення її адміністративно-політичної системи в нинішньому вигляді логічно вести з 1949 року, коли гоминьдановское уряд перебазувалося на Тайвань внаслідок ураження силам КПК і проголошення КНР на території материкового Китаю. Адміністративно-політичні інститути Китайської Республіки були сформовані в другій половині XX століття і стали зазнавати демократичні перетворення з 1980-х років.

Посилання на основну публікацію