Зовнішні впливи на формування політичних інститутів Словенії

Процеси формування в Словенії політичних інститутів тісно пов’язані з її історією. Багатовікове відсутність власної державності перешкоджало самостійного розвитку політичних інститутів. Становлення незалежної Словенії, споконвічно орієнтованої на встановлення політичної демократії європейського зразка, визначило характер її сучасної політичної системи.

Разом з тим в будові деяких інститутів відчутно спадщина югославського періоду словенської історії (наприклад, принципи організації Державної ради як органу представництва економічних, професійних та територіальних інтересів нагадують пристрій органів влади в СФРЮ). В даний час Словенія є державою – членом ЄС, а також входить в НАТО, що задає рамки подальшого інституційного будівництва.

Посилання на основну публікацію