Зовнішні впливи на формування політичних інститутів Сербії

У своїй історії Сербія багаторазово відчувала зовнішні впливи (перш за все Візантійської і Османської імперій) на політичний устрій країни. Після здобуття незалежності Сербія активно запозичила європейський досвід державного будівництва, накладається на національну демократичну традицію, що йде від сербських повстань початку XIX століття.

Прагнення відповідати вимогам, що пред’являються країнам-претендентам на вступ до ЄС, відчутно впливає на формування сучасних політичних інститутів. Але намір подолати спадщину авторитарного режиму і врахувати практику політичних протистоянь в перші роки після його повалення мало вирішальне значення у виборі інституційних рішень.

Посилання на основну публікацію