Зовнішні впливи на формування політичних інститутів ОАЕ

Процес федералізації еміратів був закладений ще в середині XIX століття, коли ряд еміратів уклали з Великобританією угоду про «вічний мир», котре об’єднало їх в «Договірний берег» (або «Договірний Оман»), З цього ж періоду і по теперішній час з наростаючим темпом в країну приходять європейські політико-правові норми організації суспільного життя, які протягом XX століття тісно перепліталися з раніше існуючими політичними традиціями місцевих племен. В результаті політичні інститути ОАЕ стали включати в себе і європейські принципи роботи, і особливо мусульманського традиційного суспільства.

Проте вже у тимчасовій конституції 1971 року народження, другий розділ якої присвячена соціальним та економічним основам федерації, для політичного керівництва ОАЕ був закладений орієнтир на створення необхідних умов для всебічного розвитку людського потенціалу країни, забезпечення гідного рівня життя громадянам.

Важливе геополітичне становище ОАЕ визначає його постійну включеність у вирішення міжнародних проблем, перш за все в регіоні Перської затоки і на Близькому Сході, участь в міжнародних організаціях. Використовуючи своє становище, ОАЕ активно використовує його для проведення різних міжнародних зустрічей і форумів.

Сьогодні зростаюча інтеграція ОАЕ в світову економіку, їх безпосередню участь у процесах глобалізації, ставить керівництво країни перед необхідністю вдосконалювати наявні політичні інститути, які повинні відповідати принципам адекватності та оперативності прийнятих в нових умовах рішень. Важливим рішенням, прийнятим в 2006 році, стало введення принципу виборності при формуванні половини складу ФНС – органу представницької влади ОАЕ. В рамках проектів по продовженню реформування політичного життя ОАЕ владою задекларовано також намір збільшити число депутатів, розширити їх повноваження, а в перспективі перейти на проведення прямих парламентських виборів.

Посилання на основну публікацію