Зовнішні впливи на формування політичних інститутів Норвегії

Понад 500 років (з 1 397 по 1905 роки) Норвегія була учасницею політичних союзів (уній) спочатку з Данією, а потім зі Швецією. Незважаючи на декларовану рівність всередині унії, фактично Норвегія виявлялася в підлеглому положенні, не маючи можливості впливати на загальну політику спілок і самостійно розвивати власні політичні інститути. В період перебування під владою датської корони Норвегія зазнала значних територіальних втрат.

Разом з тим, оскільки Данія і Швеція мають з Норвегією спільні історичні корені і культурні традиції, в період існування політичних союзів не відбувалося різкої конфронтації інтересів, зіткнення культур або насильницького насадження в принципі чужих традицій. Норвезька нація володіла певним історичним досвідом і знаннями, що дозволили їй не тільки зберегти споконвічні риси, але і розвинути їх, органічно увібравши при цьому політичні досягнення сусідніх народів.

На вироблення конституційних основ норвезької державності вплинули ідеї французьких просвітителів і Декларація незалежності США.

Посилання на основну публікацію