Зовнішні впливи на формування політичних інститутів КНДР

Процес становлення сучасних політичних інститутів в КНДР почався після звільнення Кореї від колоніальної залежності від Японії і освіти на півострові двох держав – КНДР і Республіки Корея.

Вплив соціалістичної моделі соціально-економічного розвитку та організації державного управління на процес державного будівництва в КНДР було істотним. Зовнішньополітичні інститути та законодавчі норми були створені за зразком тих, що існували в СРСР і інших соціалістичних країнах. Положення конституції КНДР багато в чому подібні до основних законів країн соціалістичного табору. Сталося добровільне запозичення досвіду організації державної влади.

При цьому багато зовнішні форми утвердилися в КНДР в силу їх суміщення з вже існуючими в політичній культурі країни практиками. Політична культура КНДР несе в собі спадщину конфуціанської політичної культури, що панувала в Кореї протягом століть. З цієї культури вийшли, наприклад, жорстка структура і ієрархія влади, пріоритет інтересів колективу над інтересами індивіда, відсутність плюралізму політичного життя, обожнювання правителя, членів його сім’ї.

Допомога СРСР по відновленню зруйнованої після Другої світової війни економіки і налагодженню нормального функціонування в країні органів управління не можна недооцінювати. Однак керівництво СРСР не ставило своїм завданням нав’язування КНДР політичного ладу, подібного існував в СРСР. КНДР запозичила, швидше, зовнішні форми, проте механізми їх функціонування, методи політичної боротьби і соціальна організація суспільства носили національну специфіку. З кінця 1950-х років політика СРСР стала піддаватися критиці в КНДР, Фактично до початку 1970-х років ідеологія марксизму-ленінізму була замінена на самобутню корейську ідеологію чучхе, яка була оголошена державною в конституції 1972 року.

У своєму розвитку КНДР пройшла шлях значної трансформації політичної та ідеологічної систем. Незважаючи на збереження зовнішніх формальних ознак держави соціалістичного типу, політичні процеси в КНДР в значній мірі визначаються особливостями національної політичної культури Кореї. Роль традиційних структур в процесі формування сучасної політичної системи КНДР істотна. Політичні процеси і політичні інститути КНДР, на початковому етапі заимствовавшие соціалістичні форми, поступово придбали специфічне національне зміст. У процесі політичного розвитку КНДР були задіяні ті елементи традиційної політичної культури, які відповідали інтересам легітимації і підтримки стабільності існуючого політичного режиму (наприклад, ефективність механізму соціальної мобілізації та контролю підвищується за рахунок опори на традиційний інститут сусідських груп).

Корея належить до країн, які перебували під впливом конфуціанства. Вплив китайської політичної культури на політичний розвиток Кореї в середні століття привело до прийняття китайської моделі державного управління. У період японського колоніального панування японська влада встановила в Кореї такий тип правління, при якому забезпечення лояльності державі було пріоритетним завданням влади. Після 1945 року відбулося запозичення форм радянської моделі, які, однак, згодом піддавалися регулярному перегляду і замінялися національними елементами.

Вплив норм і цінностей конфуціанства проявляється в сучасних формах державного устрою і політичного процесу КНДР. Так, ідея держави як однієї великої родини на чолі з батьком-правителем простежується в сучасній ідеології КНДР, де Кім Ір Сен об’єднує (навіть після відходу з життя) націю. Культ особи вождя в КНДР, який стоїть над законом і державою, можна порівняти з культом правителя в конфуціанської системі світогляду, де служіння імператору вважалося найвищим проявом чесноти, а держава і правитель були невіддільні.

Орієнтована на формування свідомості і виховання громадян ідеологічна система КНДР йде корінням в конфуціанські принципи дотримання моральних і етичних норм. Після утворення двох корейських держав почалося паралельне формування в них своєї державності. Корейська нація, що була до цього єдиної в політичному і культурному відношеннях, також стала існувати в двох різних площинах політичного, економічного і ідеологічного розвитку. Існують думки, що корейці в КНДР і РК більш не є єдиною нацією зважаючи на істотні відмінності, що сформувалися в роки розколу. Можна говорити про дивергенції – розмежування корейської нації в ідеологічному, культурному сенсі, різноплановості економічного розвитку, що посилюються мовних відмінностей (головним чином, лексичних). Національна свідомість формувалося, перш за все, в протиставленні себе іншим корейському державі.

Посилання на основну публікацію