Зовнішні впливи на формування політичних інститутів Грузії

Політичний клас в Грузії вважає себе наступником вироблених нацією традицій волелюбності і орієнтації на ліберальні європейські цінності. Після прийняття конституції 1995 (багато положень запозичені з американської і французької конституцій) політичні інститути функціонують і розвиваються під впливом іноземних зразків з адаптацією їх під специфічні національні умови. Йдеться в першу чергу про прийняття іноземних норм, стандартів, правил і так далі.

Грузинська влада копіюють системи підготовки національних кадрів для соціальної та політичної сфер, збройних сил і спецслужб, охорони кордонів, організації митних служб і так далі. Будівництво інститутів за західним зразком підноситься грузинському суспільству як добровільне сприйняття «кращих досягнень цивілізованого світу», хоча дуже часто це вимушене запозичення або навіть нав’язування з боку конкретних внутрішніх і зовнішніх політичних акторів.

Посилання на основну публікацію