Зовнішні впливи на формування політичних інститутів Греції

Греція – сучасна демократична країна з власної історико-політичної та культурною традицією. Багатовікове формування політичної культури та національної ідентичності греків протікало в гострих катаклізмах історії – від величі Давньої Греції, духовних висот Візантії через століття османського панування до здобуття незалежності і хворобливого відтворення нової держави. Становлення сучасних інститутів і політичного ладу супроводжувалося втручанням інших держав, нерідкими війнами з сусідами, коливаннями між авторитарно-диктаторськими і парламентсько-демократичними формами правління.

Стабілізація політичної системи наступила тільки в останній чверті XX століття і пов’язана з усвідомленим вибором Грецією свого місця в рамках традицій і структур єдиної Європи – при збереженні особливостей власного національно-політичного світогляду. В даний час Греція в рамках прийнятих на себе союзницьких зобов’язань (по НАТО, ЄС і так далі) проводить на міжнародній арені самостійний збалансований курс.

Посилання на основну публікацію