Зовнішні впливи на формування політичних інститутів Фінляндії

Протягом століть Фінляндія розвивалася в тісному контакті з іншими європейськими країнами і переймала у них деякі принципи політичного устрою. Протягом більшої частини своєї історії Фінляндія перебувала під контролем Швеції та Російської імперії.

Значний вплив зробили модернізаційні процеси в країнах Західної Європи, пов’язані, зокрема, з появою демократичних інститутів, однак для Фінляндії подібні тенденції збігалися і з цілою низкою національних традицій, включаючи розвинені практики самоврядування та народного представництва. Велику роль в їх органічному розвитку зіграло обмежене втручання російської влади у внутрішню політику Фінляндії в період її перебування у складі Російської імперії.

Починаючи з 1990-х років все більший вплив на внутрішню інституційну динаміку починає надавати європейська інтеграція. Зокрема, поява нової конституції країни в 2000 роках визначалося умовами, що склалися після вступу в ЄС.

Посилання на основну публікацію