Зовнішні впливи на формування політичних інститутів Естонії

Протягом усієї своєї історії Естонія підпадала під вплив зовнішніх сил в процесі формування політичних інститутів, причому європейський вплив традиційно сприймалося як єдино прийнятне, а досвід перебування в складі Російської імперії та Радянського Союзу розцінювався як негативний і підлягає швидкому забуттю.

Формально-правове забезпечення всього спектра прав і свобод (включаючи політичні) знаходилося під впливом західноєвропейських країн, а також ООН. Як орієнтир для естонських політичних еліт виступала і скандинавська система держави загального добробуту.

Посилання на основну публікацію