Зовнішні та внутрішні загрози безпеці Словенії

У незалежної Словенії склалася стійка демократична політична система. В країні не робилися спроби неконституційної зміни влади, відсутні легальні або нелегальні сепаратистські або антиурядові руху. Загроза тероризму також в цілому неактуальна.

Експерти оцінюють рівень корупції в Словенії як відносно низький, хоча в 2008 році країну потряс корупційний скандал, в якому були замішані високопоставлені державні службовці. Корупція в Словенії найчастіше проявляється у використанні чиновниками свого становища в корисливих цілях, в переплетенні державного і приватного секторів економіки і використанні зв’язків в правлячих колах для укладення вигідних контрактів.

За експертними оцінками, Словенія на даний час не стикається із загрозою скорочення населення, хоча в недалекому майбутньому щорічний приріст населення може стати негативним.

Влада Словенії оцінюють поточну ситуацію в області міграції населення як задовільну і практично не втручаються в міграційні процеси, обмежуючись зусиллями по інтеграції іммігрантів у суспільство та створення умов для повернення емігрували раніше громадян.

Посилання на основну публікацію