Зовнішні та внутрішні загрози безпеці Румунії

У новітній історії Румунії перехід від недемократичного режиму президента Ніколае Чаушеску до демократичного правління був здійснений насильницькими засобами. Репресії з боку влади в кінці 1989 року привели до революційного вибуху і політичного перевороту, який привів до повалення Чаушеску і його страти 25 грудня 1989 року.

Знову засновані демократичні політичні інститути стикалися з проявами масового протесту населення, аж до масштабних заворушень і вуличних заворушень, особливо на початку 1990-х років (останній епізод мав місце в 1999 році).

Великий конфліктний потенціал на початку 1990-х років містило в собі положення угорської меншини в Румунії, який виступав з вимогами автономії. До теперішнього часу конфлікт в цілому інституціоналізоване, хоча не можна виключати періодичних загострень ситуації в разі активізації націоналістичних сил з обох сторін.

На основі експертних оцінок рівень корупції в Румунії характеризується як відносно високий, незважаючи на вжиті владою заходи.

Дослідження «Глобальний барометр корупції-2007», підготовлене міжнародною неурядовою організацією «Трансперенсі Інтернешнл» (Transparency International), показує, які сфери суспільного життя в країні, на думку громадян, в найбільшій мірі схильні до корупції. У Румунії найбільш корумпованими населення вважає політичні партії, законодавчі органи (3,9 бала за 5-бальною шкалою, де 5 – максимальний показник корумпованості); судову систему (3,8); правоохоронні органи, систему охорони здоров’я (3,7); приватний бізнес (3,6). Найменш корумпованими громадяни вважають релігійні організації (2,2 бала); збройні сили, комунальні служби (2,4); НВО, податкові органи (2,6).

Румунія стикається із загрозою скорочення чисельності населення: згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», в 2005-2015 роках прогнозується негативний щорічний приріст населення, який складе -0,5%.

Влада Румунії оцінюють поточні рівні еміграції та імміграції як високі, але не роблять активних дій для їх зниження.

Посилання на основну публікацію