Зовнішні та внутрішні загрози безпеці Росії

До тягаря традиційних (військово-політичних) зовнішніх і внутрішніх загроз безпеці Росії додаються нові виклики і загрози, які мають глобальний характер, – міжнародний тероризм, наркотрафік, організована злочинність, демографічні проблеми, а також нелегальна міграція та ін.

Основні зовнішні загрози безпеки держави:

а) підтримка міжнародними терористичними організаціями і деякими ісламськими державами сепаратизму на Північному Кавказі;

б) наркотрафік з Центральної Азії і тиск ісламського екстремізму на цей регіон;

в) наближення НАТО до кордонів Росії;

г) демографічний тиск Китаю на Далекому Сході і територіальні претензії Японії на частину Курильської гряди.

У Росії продовжує знижуватися чисельність населення – з 146,3 мільйонів чоловік в 2001 році до 142,2 мільйонів чоловік в 2007 році. За даними доповіді ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», в 2005-2015 роках прогнозується негативний щорічний приріст населення, який складе -0,5%.

Смертність населення в 1992-1994 роках зросла з 12,2 до 15,7 осіб на 1 000 жителів і тільки в 1997-1999 роках стала падати. У 1990-2002 роках народжуваність впала з 16 до 9 новонароджених на 1 000 жителів. Падіння народжуваності є наслідком як невпевненості в завтрашньому дні, так і входження країни в стадію пізньоіндустріального суспільства, для якого взагалі характерна низька народжуваність. У 2000-2001 роках почалося зростання народжуваності і смертності одночасно. Серйозними проблемами Росії є алкоголізм і наркоманія, якими охоплено до 3 мільйонів чоловік.

Після розпаду СРСР адміністративні кордони перетворилися в державні. У 1990-х роках кордону РФ залишалися легко проникними для зовнішніх потоків іммігрантів і імпортно-експортних потоків. Це призвело до серйозних демографічних проблем. Найбільша хвиля міграції в Росію з боку країн СНД відбулася в 1994 році, коли в РФ мігрували 1,1 мільйона чоловік. У 2004-2006 роках міграція росла – з 119 157 до 186 380 осіб (з країн СНД – зі 110 374 до 177 657 осіб). Але з урахуванням нелегальної імміграції це число багаторазово більше. У 2000 році частка іммігрантів в складі населення РФ становила 9,1%.

Міграційні процеси в Росії ведуть до зростання міжнаціональної напруженості як в зв’язку зі складнощами, які виникають при взаємодії різних культур, так і через накопичення соціальних проблем. Тривожною тенденцією стало зростання праворадикальних настроїв фашистського і шовіністичного спрямування. Насильство з боку молодіжних націоналістичних угруповань (скінхедів) виявлялося в Санкт-Петербурзі, Воронежі та інших містах Росії. Скінхеди зустрічають опір з боку молодіжних ліворадикальних груп.

Однією з найгостріших проблем Росії традиційно є корупція.

В умовах того, що відбувається з 1990-х років демонтажу індустріальної системи радянського типу і соціальної держави утворюються нові соціальні ніші, які заповнюються маргінальними шарами, що втратили колишні соціальні ніші. Темпи цієї соціальної «перебудови» сповільнилися в перші роки XXI століття, але вона не була закінчена. Ця ситуація незавершеного, «замороженого» переходу може спровокувати загострення соціальних конфліктів.

В умовах територіальної нерівномірності економічного розвитку на пострадянському просторі відбувалося накопичення міжнаціональних напруг. Найбільш болючим є конфлікт на Північному Кавказі, для подолання соціально-економічних і політичних наслідків якого будуть потрібні довгий час і значні зусилля федеральних і регіональних влад.

Зберігається загроза тероризму, регулярно відбуваються невеликі збройні зіткнення на Північному Кавказі, рідше – терористичні акти в цьому регіоні і в Москві.

Посилання на основну публікацію