Зовнішні та внутрішні загрози безпеці Люксембургу

Політична система Люксембургу функціонує ефективно і стабільно, що в поєднанні зі стабільною ситуацією в суспільстві, відсутністю серйозних конфліктів і сприятливою ситуацією в сфері економіки робить спроби неконституційної зміни влади або державних переворотів малоймовірними.

На території Люксембургу відсутні які становлять загрозу нелегальні сепаратистські або антиурядові об’єднання, що обумовлено високим рівнем добробуту населення, відсутністю конфліктогенних територіальних розколів, а також широким громадським консенсусом щодо ключових напрямів державної політики. У Люксембурзі також відсутні легальні сецессіоністскіе руху.

Жодне з сусідніх держав не заявляє про свої претензії на території, що належать Люксембургу.

У 1988-2008 роках на території Великого герцогства Люксембург терактів або спроб їх здійснення зафіксовано не було.

Рівень корупції в Люксембурзі оцінюється як низький.

Дослідження «Глобальний барометр корупції – 2007», підготовлене міжнародною неурядовою організацією «Трансперенсі Інтернешнл» (Transparency International), показує, які сфери суспільного життя в країні, на думку громадян, в найбільшій мірі схильні до корупції. У Люксембурзі найбільш корумпованими населення вважає політичні партії (3,7 бала за 5-бальною шкалою, де 5 – максимальний показник корумпованості); приватний бізнес (3,5); ЗМІ (3,4); законодавчі органи (3,2); релігійні організації (3,1); судову систему та правоохоронні органи (3,0). Найменш корумпованими населення вважає комунальні служби (2,5); систему освіти, ліцензійні та реєструючі органи (2,6).

Люксембург не стикалися з загрозою скорочення чисельності населення: згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», в 2005-2015 роках прогнозується позитивний щорічний приріст населення, який складе 1,1%.

Люксембург не стикався з проблемою надмірної міграції. Уряд проводить політику інтеграції іммігрантів.

Посилання на основну публікацію