Зовнішні та внутрішні загрози безпеці Грузії

За оцінкою керівництва Грузії, основними загрозами безпеці країни є загроза територіальній цілісності і військова загроза з боку Росії. За офіційною версією, Південна Осетія і Абхазія «окуповані» Росією, яка виношує «подальші агресивні плани» проти «молодої демократії».

До 2004 року існувала проблема обмеженого контролю державного кордону офіційним Тбілісі у зв’язку з ситуацією в Аджарії, вирішена в результаті активного зовнішнього тиску на аджарського лідера А. Абашидзе. Потенційними загрозами подібної спрямованості представляються ситуації в Джавахеті і бурчати. Перша з них є територією на кордоні з Вірменією, населеної переважно вірменами, які вимагають надання автономного статусу. Гарчало – це територія з переважаючим азербайджанським населенням чисельність якого неухильно зростає. Ці проблеми стоять перед грузинським керівництвом не так гостро, як рішення грузино-абхазького і грузино-осетинського конфліктів, але ймовірність ускладнень в даних районах Грузії вельми велика.

Негативно впливає на безпеку республіки наявність незатухаючих конфліктів у сусідніх з Грузією регіонах, в першу чергу в Нагірному Карабасі. Негативний вплив також надає нестабільна обстановка на Північному Кавказі, що сприяє зростанню контрабанди і наркотрафіку.

На основі експертних оцінок рівень корупції в Грузії характеризується як високий. Грузинська влада приділяють цій проблемі значна увага. Згідно з офіційною точкою зору, сьогоднішній стан в області корупції набагато краще, ніж в період президентства Шеварднадзе. Разом з тим деякі аналітики вважають, що антикорупційна політика в Грузії має популістський і непослідовний характер (є факти, що свідчать про використання владою позасудових форм в боротьбі з цим явищем), хоча і визнають певні успіхи в боротьбі з корупцією.

Дослідження «Глобальний барометр корупції – 2005», підготовлене міжнародною неурядовою організацією «Трансперенсі Інтернешнл» (Transparency International), показує, які сфери суспільного життя в країні, на думку громадян, в найбільшій мірі схильні до корупції. У Грузії найбільш корумпованими населеніе вважає судову систему (3,9 бала за 5-бальною шкалою, де 5 – максимальний показник корумпованості); політичні партії, законодавчі органи, митні органи (3,6); податкові органи (3,5); приватний бізнес (3,4). Найменш корумпованими громадяни вважають релігійні організації (2,0 бала); збройні сили (2,5); комунальні служби (2,6); НВО (2,8); систему освіти, ЗМІ, правоохоронні органи (2,9).

Грузія стикається із загрозою скорочення чисельності населення: згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», в 2005-2015 роках прогнозується негативний щорічний приріст населення, який складе -0,7%.

Згідно з офіційною точкою зору, Грузія стикається з проблемою надмірної еміграції (уряд ставить перед собою мету зниження числа емігрантів). З проблемою надмірної імміграції Грузія не стикається. Навпаки, влада стимулює приїзд висококваліфікованих фахівців.

Грузія є транзитною територією для доставки наркотиків з Середньої Азії в напрямку Західної Європи.

Посилання на основну публікацію