Зовнішні та внутрішні загрози безпеці Греції

В умовах стабільного розвитку державної системи Греції після 1974 року політичні загрози безпеки мають обмежений характер. У країні відсутні сепаратистські або інші антидержавні руху, що ставлять за мету насильницьку зміну існуючого ладу або державних кордонів.

Зберігається терористична загроза, що пов’язано з діяльністю розрізнених лівацьких і анархістських груп. Після нейтралізації в 2002 році угруповання «17 Ноября» вона може бути оцінена як відносно низька.

Головні виклики національній безпеці пов’язані з нестабільністю на північних кордонах Греції (ситуація навколо Косово, неврегульований спір про державний найменуванні Колишньої Югославської Республіки Македонія). Оборонна доктрина Греції в якості головних також виділяє «асиметричні» загрози (тероризм, контрабанда зброї і наркотиків, організована злочинність). Зберігається напруженість у відносинах з Туреччиною, викликана комплексними двосторонніми розбіжностями в Егейському морі і невирішеною кіпрської проблемою.

Серйозною залишається проблема нелегальної імміграції, головним чином з Албанії. Греція змушена також брати на себе хвилю «транзитної» міграції – тих, хто прагне проникнути через її територію в інші країни ЄС з держав Близького і Середнього Сходу, Північної Африки і так далі.

Експерти оцінюють рівень корупції в Греції як досить високий для держави – члена ЄС.

Дослідження «Глобальний барометр корупції-2007», підготовлене Міжнародної неурядової організацією «Трансперенсі Інтернешнл» (Transparency International), показує, які сфери суспільного життя в країні, на думку громадян, в найбільшій мірі схильні до корупції. У Греції найбільш корумпованими населення вважає політичні партії (4,1 бала за 5-бальною шкалою, де 5 – максимальний показник корумпованості); податкові органи (3,8); ЗМІ (3,7); судову систему (3,6); систему охорони здоров’я (3,5); законодавчі органи (3,4). Найменш корумпованими громадяни вважають реєструють і ліцензуючі органи (2,3 бала); НВО (2,5); збройні сили (2,6); систему освіти (2,9).

Греція не стикається із загрозою скорочення чисельності населення: згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», в 2005-2015 роках прогнозується позитивний щорічний приріст населення, який складе 0,2%. Разом з тим аналіз демографічних даних свідчить про приріст населення головним чином за рахунок припливу іммігрантів і високої народжуваності в їх сім’ях. Тенденція до старіння населення при високому рівні безробіття, особливо серед молоді, в перспективі загрожує кризою накопичувальної пенсійної системи, оскільки зростання виплат пенсіонерам не компенсований збільшенням відрахувань з боку економічно активного населення.

Уряд активно не втручається в міграційні процеси, зосередившись на боротьбі з нелегальною імміграцією, а також заохочуючи повернення співвітчизників на батьківщину.

Посилання на основну публікацію