Зовнішні та внутрішні загрози безпеці Франції

Тягар традиційних зовнішніх і внутрішніх загроз безпеці держави в разі Франції може бути оцінений як низький, що підтверджується наступними фактами.

У період з 1974 року по теперішній час у Франції не було спроб неконституційної зміни влади.

Нелегальні сепаратистські і антиурядові руху відсутні. Винятком є ​​ситуація на Корсиці, де сепаратистські ідеї користуються підтримкою частини населення. Корсиканські націоналісти регулярно здійснюють напади на будівлі французьких органів влади та приватні володіння французьких громадян, які не живуть на Корсиці. У травні 2006 року націоналісти організували серію вибухів в різних містах острова з нагоди 30-ї річниці руху. В результаті ряд активістів був заарештований і засуджений до різних термінів тюремного ув’язнення.

До Франції є територіальні претензії з боку іноземних держав. Так, Мадагаскар претендує на ряд островів в Індійському океані, Коморські острови заявляють про свої права на острів Майотта, Маврикій претендує на острів Тромелен. Крім того, Франція претендує на частину антарктичної території.

Зберігається загроза здійснення терактів з боку ісламських радикалів.

Новою загрозою безпеки є масові безлади за участю іммігрантів і радикалів, які не погоджуються з політикою перебуває при владі правоцентристської партії «Союз за народний рух». Останні великі заворушення мали місце восени 2005 і 2007 років.

На основі експертних оцінок рівень корупції у Франції може бути охарактеризований як відносно низький.

Дослідження «Глобальний барометр корупції – 2007», підготовлене міжнародною неурядовою організацією «Трансперенсі Інтернешнл» (Transparency International), показує, які сфери суспільного життя в країні, на думку громадян, в найбільшій мірі схильні до корупції. У Франції найбільш корумпованими населення вважає політичні партії (3,7 бала за 5-бальною шкалою, де 5 – максимальний показник корумпованості); приватний бізнес (3,5); ЗМІ (3,4); законодавчі органи (2,9). Найменш корумпованими громадяни вважають системи освіти (1,9 бала); збройні сили (2,1); реєструють і ліцензуючі служби (2,2); комунальні служби, систему охорони здоров’я (2,3).

Франція не стикається із загрозою скорочення чисельності населення: згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», в 2005-2015 роках прогнозується щорічний позитивний приріст населення, який складе 0,4%. Більш актуальною для Франції є загальноєвропейська проблема старіння населення: за даними того ж доповіді, до 2015 року частка населення старше 65 років зросте до 18,5% в порівнянні з 16,3% в 2005 році, що призведе до зниження економічного потенціалу країни і необхідності заповнювати нестачу робочих рук трудящими мігрантами. Крім того, зростаюче число пенсіонерів вже сьогодні є викликом для державної пенсійної системи і відповідно для бюджету.

В даний час перед Францією стоїть проблема надлишкової міграції та контролю над імміграційними потоками. Погано асиміляційні іммігранти вже продемонстрували, що здатні чинити негативний вплив на громадський порядок. Уряд планує посилити імміграційні процедури. Уряд Франції не вважають надмірно високим рівень еміграції і не роблять спроб переконати осіб, які мають французьке громадянство, повернутися з-за кордону.

Посилання на основну публікацію