Зовнішні та внутрішні загрози безпеці Фінляндії

У період з 1974 року по теперішній час спроб неконституційної зміни влади або державних переворотів у Фінляндії не було.

У Фінляндії відсутні нелегальні сепаратистські або антиурядові руху. Також відсутні легальні сецессіоністські рухи.

У Фінляндії немає територіальних суперечок з іншими країнами. Загроза тероризму в Фінляндії може бути охарактеризована як незначна.

У Фінляндії один з найнижчих показників корупції в світі.

Дослідження «Глобальний барометр корупції – 2007», підготовлене міжнародною неурядовою організацією «Трансперенсі Інтернешнл» (Transparency International), показує, які сфери соціального життя в країні, на думку громадян, в найбільшій мірі схильні до корупції. У Фінляндії найбільш корумпованими населення вважало політичні партії (3,3 бала за 5-бальною шкалою, де 5 – максимальний рівень корумпованості), ЗМІ (3,0) і приватний бізнес (2,9). Найменш корумпованими громадяни вважають ліцензійні та реєструючі органи (1,7 бала), збройні сили і правоохоронні органи (1,8).

Фінляндія не стикається із загрозою скорочення чисельності населення: згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», в 2005-2015 роках прогнозується позитивний щорічний приріст населення, який складе 0,3%.

Згідно з офіційною точкою зору, наявний рівень імміграції є задовільним. Уряд Фінляндії не виступає проти міграції та прагне підтримувати її на існуючому рівні.

Посилання на основну публікацію