Зовнішні сили Землі. Вивітрювання

1. Які сили називають зовнішніми? Які процеси вони викликають?

Це сили, джерелом яких служить енергія Сонця. Під їх дією відбувається вивітрювання, робота вітру, поточних вод, льодовиків, живих організмів.

2. Які види вивітрювання виділяють? У чому їхня відмінність?

Фізичне, хімічне, біологічне. Такий поділ залежить від сил, під дією яких відбувається руйнування порід.

3. Які сили переносять продукти вивітрювання з місця на місце?

Поточні води, вітер, льодовик, сила тяжіння.

4. * Наведіть приклади, які розкривають механізм фізичного, хімічного і біологічного вивітрювання.

Фізичне – вітер переносять піщинки, вони вдаряються об скелі і руйнують їх.

Хімічне – вода розчиняє карбонатні породи і утворюються порожнечі.

Біологічна – рослини корінням руйнують гірські породи.

Конкурс знавців: Чому темноокрашенная порода руйнується швидше? Темноокрашенная порода в порівнянні з більш світлої нагрівається краще, тому й процеси вивітрювання посилюються.

Посилання на основну публікацію