Зовнішні чинники формування політичної системи Росії

На конфігурацію інститутів політичної системи сучасної Росії визначальний вплив надали відбуваються з початку 1990-х років суперечливі процеси переходу країни від успадкованої від СРСР централізованої політико-економічної системи.

Найважливішим фактором, що впливає на функціонування сучасної політичної системи Росії, є також глобалізація. Росія інтегрована у світовий поділ праці, переважно як постачальник сировини та енергоносіїв. Російське керівництво претендує на підвищення свого статусу в ієрархії світової еліти, проте поки не зустрічає належного розуміння в цьому питанні з боку зарубіжних партнерів.

Практично всі соціальні структури та інститути сучасної Росії поєднують в собі елементи і риси як колишньої, радянської, так і нової, ліберально-ринкової, системи. Нові державні структури успадкували риси комуністичної номенклатури, інститути соціальної держави і громадянського суспільства своїм корінням сягають у систему «реального соціалізму». У політичній культурі сучасної Росії виникла ситуація свого роду «пострадянського постмодерну», коли протиборствують і разом з тим співіснують стереотипи радянської, західної, дореволюційної російської, а також східних культур. Всі ці фактори формують політичну культуру Росії на початку XXI століття.

Посилання на основну публікацію