1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Зображення земної поверхні на глобусі і картах

Зображення земної поверхні на глобусі і картах

Глобус

Земну поверхню найбільш правильно можна зобразити тільки на глобусі, де площі материків, океанів, островів та інших об’єктів зменшені в однакове число разів.

На картах поверхню Землі зображують за допомогою картографічної сітки, що складається з меридіанів і паралелей, перенесених з поверхні глобуса на площину. Градусну сітку не можна перенести з глобуса на площину без спотворень. Тому зображення материків, океанів, островів та інших об’єктів опиняються на мапі спотвореними.

Глобус
Глобус

Спотворення залежать від особливостей побудови картографічної сітки карти (картографічної проекції) і розміру зображуваної території. З рис. 6 видно, що одна і та ж територія, зображена в одному масштабі, але з використанням різних картографічних сіток, має різні обриси і, отже, неоднакові спотворення.

ПОДІЛИТИСЯ: