Зображення земної поверхні на дрібномасштабних загальнофізичних картах

1. Особливості зображення земної поверхні. З пройдених тем ви помітили, чим більше розміри території Землі, тим більше ступінь спотворення зображуваної місцевості на карті. Тому на дрібномасштабних картах визначити яку можна тільки лише приблизно. Як правило, на картах світу і півкуль не проводять ніяких вимірів.

2. Зображення рельєфу Землі. Рельєф зображують пошаровим забарвленням (згадайте, як змінюються відтінки фарб в залежності від висоти).

Висотним щаблях відповідають різні кольори фарб, тому їх межі позначаються горизонталями. Однак різниця їх висот не постійна, як в топографічних картах. Наприклад, в шкільному атласі на карті півкуль горизонталі проведені через 0, 200, 500, 2000, 3000, 5000 м. Ділянки нижче 0 метрів пофарбовані в темно-зелений колір, між 0-200 метрів – в блідо-зелений, від 200 до 500 метрів – в жовтуватий і т.д.

Відповідність різних кольорів фарб висот показано на шкалі висот в нижній частині карти. При використанні шкали висот необхідно звернути особливу увагу на зображення висот в межах одного кольору.

Висоту гірських вершин і глибоких западин суші над рівнем моря позначають окремо цифрами. Наприклад, Хан-Тенгрі на Тянь-Шані 6995 м, Білуха на Алтаї 4506 м, западина Карагие на Мангистау -132 м (знак «-» (мінус) означає розташування нижче рівня моря).

3. Зображення поверхневих вод. Поверхневі води – океани, моря, озера фарбуються в блакитний або синій колір. Відтінок забарвлення змінюється в залежності від глибини – чим глибше, тим більше згущується забарвлення. Рельєф дна моря так само, як і рельєф суші, відрізняється забарвленням певних глибин.
Шкали глибин в залежності від типу карти і поставлених цілей різні. У шкільному атласі на карті півкуль ця величина відповідає глибин 0, 200, 2000., 4000, 6000 м. Найглибші западини в океані або морі позначаються цифрами. Довжина річок зображується зазвичай коротше, ніж їх справжня довжина. Так як маленькі звивини по дрібному масштабу неможливо нанести на карту.

4. Зображення населених пунктів. На дрібномасштабних загальногеографічних картах відзначають тільки головні населені пункти (столиці держав, найбільші промислові центри, історичні міста і т.п.). Населені пункти позначаються кружком. З шляхів сполучення охоплюються найзначніші, в тому числі залізничні, автомобільні і морські шляхи. Також на карті можна знайти державні та політико-адміністративні кордони.

Посилання на основну публікацію