1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Значення і склад машинобудування України

Значення і склад машинобудування України

Сьогодні неможливо уявити життя країни і людини без машин. Уявіть собі на хвилину, що всі машини вийшли з ладу. Що ви представили? Правильно. Хаос.

Машинобудування є провідною галуззю народногосподарського комплексу країни. Саме від рівня його розвитку залежить рівень розвитку всіх інших галузей і економічне процвітання країни. Машинобудування пов’язане з усіма галузями, так як забезпечує машинами та обладнанням всі інші галузі (рис. 11). Машинобудування виникло в Україні в XIX столітті. На початку XX століття розвивалися окремі галузі, такі як транспортне та сільськогосподарське. Сьогодні до складу галузі входить більше 30 підгалузей, головними з яких є енергетичне, транспортне, сільськогосподарське машинобудування, верстатобудування, приладобудування, виробництво машин та устаткування для різних галузей і багато інших.

Умовно виділяють металлоемкое, трудомістка і наукоємне машинобудування.

До металомісткої (важкого) машинобудуванню відносять галузі, на одиницю продукції яких витрачається багато металу, наприклад верстатобудування, енергетичне машинобудування.

До трудомісткого машинобудування відносяться галузі, на одиницю продукції яких витрачається велика кількість висококваліфікованих кадрів, наприклад приладобудування, автомобілебудування.

Наукомістке машинобудування об’єднує галузі, одиниця продукції яких вимагає високої частки науки, постійного оновлення. Це, в першу чергу, такі як виробництво військової техніки, космічного устаткування, робототехніки, електроніки, обладнання для інших галузей.

Виходячи з цього галузі машинобудування тяжіють до різних факторів розміщення, наприклад заводи, що випускають ковальсько-пресове обладнання і парові котли для теплових електростанцій, розташовані ближче до металургійних баз і районів споживання продукції; виробництво сільськогосподарських машин – до споживача; автомобілебудування – до наявності висококваліфікованих кадрів.

Спеціалізація – це випуск однорідної продукції.

Вона може бути:

  • предметна – випуск готового виробу (літак, автомобіль, годинник, телевізор);
  • подетальная – випуск окремих вузлів або деталей (мотори, автозапчастини);
  • технологічна – виконання окремих операцій технологічного циклу (транспортні самохідні шасі).

Спеціалізація – необхідна умова підвищення ефективності роботи промисловості. Сьогодні немає таких підприємств, які обходилися б тільки своїми силами, нічого не отримуючи з боку.

Кооперування – це виробничі зв’язки між спеціалізованими підприємствами, спільно виготовляють певну продукцію.

Наприклад, авіаційний завод працює з тисячами суміжників, так як літак має більше 10 тис. Деталей, виробляти які на одному заводі невигідно та й практично неможливо. Тому головна умова хорошої роботи машинобудівних заводів – безперебійне постачання їх усім необхідним.

ПОДІЛИТИСЯ: