Зміна економічних умов в Україні

Період динамічного розвитку української економіки пройшов, і темпи її зростання сповільнилися. Причина цього – не тільки світовий економічний спад, але і ряд серйозних структурних змін в економіці країни, які будуть значно перешкоджати її відновленню в довгостроковій перспективі. Скорочення трудових ресурсів, застарілі виробничі потужності, загострення міжнародної конкуренції – всі ці фактори негативно позначаються на розвитку секторів, де раніше спостерігалося стійке зростання. Однак, якщо Україна зосередить зусилля на підвищенні продуктивності і створення умов для реалізації потенціалу зростання в ряді секторів, вона зможе зміцнити економіку і знову впевнено встати на шлях сталого економічного розвитку.

Протягом десятиліття з 1998 по 2008 р економіка України зростала вражаючими темпами. Окремі галузі, такі як сектор фінансових і професійних послуг, оптова та роздрібна торгівля, телекомунікаційний сектор, домоглися особливо високих результатів. Наприклад, середньорічне зростання доданої вартості в секторі фінансових і професійних послуг склав 16% завдяки впевненому збільшенню обсягів роздрібних кредитів і депозитів на 72% в рік, а також тому, що високий попит на ці послуги дозволяв банкам не йти на значне скорочення маржі.

Протягом зазначеного періоду середньорічний приріст продуктивності праці в країні (обсяг виробництва на одиницю трудовитрат) становив 7,2%. Саме цей фактор зробив найбільший внесок у зростання ВВП на душу населення; демографічні ж зміни на ВВП майже не вплинули.

Продуктивність праці в значній мірі збільшувалася завдяки більш раціональному використанню виробничих потужностей. Окремі галузі промисловості навіть досягли практично граничного завантаження потужностей: в 2006-2007 рр. потенціал сталеливарної промисловості використовувався на 95-96%.

Посилання на основну публікацію