Земля як геоїд

Чисто теоретично можна прийти до висновку, що подання про Землю як про сфероїді не повинно бути останнім словом науки з питання про фігуру Землі.

Обертається Земля була б сфероїдом за умови правильного концентричного зміни її щільності до центру. Ця умова не дотримана, так як наявність рельєфу земної поверхні викликає перерозподіл мас по географічній широті і довготі, – отже, Земля і не може мати форму сфероїда.

Найбільш ретельні градусні і гравіметричні вимірювання виявили, що Земля є тіло геометрично неправильне. Це тіло, справжня форма якого і досі невідома, прийнято називати геоїдом. Завдання визначення форми геоїда за своєю складністю наближається до задачі вивчення реальної фізичної поверхні Землі (хоча зовсім і не збігається з нею), тому що, оскільки геоїд є тіло неправильне, скласти про нього уявлення можливо лише за допомогою безлічі вимірів на безлічі конкретних ділянок земної поверхні

Теоретично поверхню геоїда в кожній точці перпендикулярна до напрямку сили тяжіння (тобто лінії схилу) і ототожнюється із середнім становищем спокійній водної поверхні в океанах і відкритих морях, подумки продовженої також і під материки. З цього визначення випливає, що кілька більш 70% поверхні геоїда, а саме вся її частина, що збігається з поверхнею океанів, дається нам з досвіду. Поверхня геоїда скрізь опукла (що відповідає опуклості океанічної поверхні). Незважаючи на всю складність своєї поверхні, внаслідок чого вона в межах кожної окремої території може мати ті чи інші особливості, геоїд мало відрізняється від сфероїда. Відхилення, за окремими винятками, складають не більше ± 100 м, т. Е. Поверхню геоїда рідко виступає над поверхнею сфероїда більш ніж на 100 м і рідко занурюється під поверхню сфероїда більш ніж на таку ж величину. Середня ж величина відступу геоїда від найбільш вдало підібраного земного еліпсоїда не перевищує ± 50 м. В Африці, Європі, в Полярному басейні і на Тихому океані поверхню геоїда розташована вище поверхні сфероїда, в північній і південній Азії і в Північній Америці – нижче.

Посилання на основну публікацію