Земельно-ресурсний потенціал

Землі, які можуть використовуватися людством у господарській діяльності, складають 13,3 млрд га. Земельні площі світу утворюють земельний фонд, найважливішою складовою якого є сільськогосподарські угіддя (4,45 млрд га), що включають 1,46 млрд га орних земель, 0330000000 га багаторічних насаджень і 2,6 млрд га пасовищ і сінокосів (табл. 2.2). Використання земельних площ здійснюється згідно земельного кадастру, які є в більшості країн світу. Земельний кадастр – це система знань про правовий режим земель, їх розподіл по землевласникам, землекористувачам, а також про якісну характеристику і народногосподарської цінності землі.

Одним з найважливіших компонентів земельних ресурсів є грунт – поверхневий шар земної кори, основною властивістю якого є родючість. Останнє значною мірою залежить від вмісту в грунті гумусу. Воно коливається від 2-3% в підзолистих і красноземних, до 12-14% в чорноземних. Найбільш поширеними по земній суші грунтами є чорноземи (35%), сірі лісові та підзолисті, бурі (26%), червоноземи (13%), алювіальні (13%). Якість грунтів оцінюються бонітування, вираженої в балах. Найбільш якісними (родючими) ґрунтами вважаються чорноземи, приблизно 1/4 частину площі яких припадає на Україну.

Зважаючи аридности (посушливості) клімату в багатьох землеробських регіонах планети до 15% всіх оброблюваних земель світу зрошується.

Найбільшими площами оброблюваних земельних угідь, які виступають в якості одного з факторів виробництва, розташовують найбільші країни світу – Росія, Китай, США, Бразилія, Австралія, Індія, Індонезія, Мексика.

Однак, лінійної залежності між розмірами країн і їх земельним фондом не існує, так як природно-кліматичні умови в ряді країн унеможливлюють повсюдне використання земель. Питома вага сільськогосподарських угідь у загальній земельній площі становить: у США – 53%, Канаді – 7%, Бразилії – 28%, Аргентині – 65%, Китаї – 40%, Японії – 16%, Німеччині – 50%, Франції – 63% , Україна – 70%.

Рівень забезпеченості орними землями населення країн також істотно відрізняється. У світі він становить 0,16 га на душу населення, в Україні – 0,64 га; в США – 0,63; в Китаї – 0,16; у Німеччині – 0,15; у Великобританії – 0,13; в Японії – 0,04 га.

Посилання на основну публікацію