Земельні ресурси Землі

Земельні ресурси Земельні ресурси світу – це земна поверхня, яка може бути використана людиною для життя діяльності. У характеристиці земельних ресурсів важливі площа землі, її рельєф, якість грунту, інші умови, які забезпечують якісне і комфортне існування людини.

Грунт є важливою частиною біосфери, вона становить біохімічну середовище, яке забезпечує життя всього живого на планеті. Грунт – найважливіша умова для вирощування продуктів харчування, для забезпечення харчуванням тваринного світу. У грунті накопичуються осади, з її допомогою регулюється баланс води, концентрація поживних елементів, необхідних для рослин, грунт обумовлює якість підземних вод, формує ці води. На Землі з 510000000 квадратних кілометрів 149 млн. Кв. км складає суша. Площа земельного фонду світу дорівнює 134 мільйонам квадратних кілометрів. Одинадцять відсотків цієї площі припадає на сільськогосподарські угіддя, 23 відсотка складають луки, тридцять відсотків займають ліси, більше тридцяти відсотків припадає на малопридатні для людини землі. Земля не може бути відтворювати штучним шляхом, її неможливо нічим замінити.

Грунтовий покрив характеризується насамперед родючістю, яке визначається її внутрішніми поживними запасами, кліматом, режимами тепла, води, повітря, сонячної енергії. Ґрунтовий покрив – саморегулююча система. Земельний фонд світу розраховується виходячи з того, яка площа землі припадає на душу населення. На жителя Азії та Європи припадає трохи більше одного гектара, а на жителя Австралії – тридцять сім гектарів землі. Меншегектара припадає на жителя Єгипту та Китаю.

Види земельних ресурсів
Земельні ресурси класифікуються передусім за їх цільовим призначенням. Відповідно до цієї класифікації, виділяють сільськогосподарські землі, землі лісового та водного фондів, землі промисловості, поселень, енергетики, зв’язку, транспорту, телебачення, зв’язку, інформатики, радіомовлення, землі оборони, для ведення космічної діяльності, інші землі спецпризначення.

До особливих землям відносять ділянки, що мають наукове, природоохоронне, естетичне, історико-культурне, оздоровче призначення.

Використання земельних ресурсів у багатьох країнах регулюється законодавчо. Земля – ​​це база для будівництва, розміщення підприємств, об’єктів самого різного призначення. Це сільськогосподарські угіддя, засіб праці, засіб виробництва, умова життя людини, задоволення його потреб. У багатьох країнах скорочуються сільськогосподарські угіддя, великі площі займаються під будівництво. У таких країнах, як Китай, Казахстан, Росія, Канада, ведеться освоєння цілинних площ, щоб розширити площі сельскохназначенія. При правильному використанні землі вона не погіршується, а робиться краще, не старіє.

Оцінка земельних ресурсів
При економічній оцінці землі враховується її функціональна універсальність, яка дозволить здійснювати на цій будь-який тип матеріального виробництва. Оцінювання сільськогосподарських угідь – це відносна оцінка, тому що в землеробстві велике значення має розвитку сільгосптехніки, сучасність агротехнічних прийомів. Оскільки умови економіки диктують принцип розподілу земель для функціонального використання, вони ж визначають і критерії оцінювання землі.
Сьогодні виявляються ті показники, які можуть лягти в основу оцінювання земель.

Охорона земельних ресурсів
Багато країн працюють над збереженням земельних ресурсів, роблять спроби для того, щоб структура земельних ресурсів стала краще, щоб грунту стали плодороднее, а ріллі – продуктивніше.

Серед заходів, які ведуть до схоронності земельних ресурсів, – раціональність використання угідь, боротьба з ерозією, переущільненням, закислением, дегумификаціею, дефляцією, засоленням, заболочуванням, забрудненням, осолонцювання.
Проблема земельних ресурсів у світі – скорочення орних, рибопромислових угідь, пасовищ, погіршення екології.

Посилання на основну публікацію