Залучення інвестицій в Україну

Компанія, якій вдалося розробити і впровадити у себе високоефективні методи роботи, може принести суттєву користь всієї галузі. Піднімаючи планку галузевих стандартів, така компанія змушує контрагентів і конкурентів негайно впроваджувати у себе ці передові методи або навіть розробляти більш досконалі моделі. Компанії-лідери представляють особливу цінність також завдяки тому, що наймають на роботу іноземних менеджерів, які мають досвід управління великомасштабними і складними проектами. Так, коли на український ринок вийшли іноземні роздрібні банки, вони швидко встановили нові стандарти банківських технологій для всіх гравців ринку – автоматизація операцій у відділеннях, централізація функцій бек-офісів і швидке прийняття рішень про видачу кредитів на основі стандартизованих систем показників.

Найбільш істотним фактором, що спонукає провідні світові компанії виходити на нові ринки, може стати сприятливий інвестиційний клімат: стабільні макроекономічні показники, прийнятний рівень інфляції, сильна судова система і інші значущі для іноземних інвесторів умови. У довгостроковій перспективі необхідно постійно прагнути до поліпшень в масштабах всієї національної економіки, у всіх її галузях, проте досвід інших країн показує, що значно підвищити інвестиційні рейтинги, що привласнюються авторитетними міжнародними організаціями, можна і за рахунок менш масштабних заходів, що забезпечують негайний ефект.

Так, наприклад, Азербайджан в 2009 р перемістився з 97-го на 33-е місце в рейтингу Doing Business Світового банку. Настільки вражаючі успіхи були досягнуті завдяки прийняттю низки заходів, що включали підвищення гнучкості державного регулювання в галузі трудових відносин, майже шестиразове скорочення термінів реєстрації передачі прав на майно, а також запуск системи, що дозволяє заповнювати податкові декларації і сплачувати податки через інтернет.

За результатами того ж дослідження Саудівська Аравія за два роки перемістилася з 38-го на 16-е місце внаслідок полегшення умов реєстрації нових компаній. Так, в країні були скасовані вимоги щодо мінімального розміру капіталу, а кількість процедур, пов’язаних з реєстрацією, зменшилася з 13 до 7. У результаті число зареєстрованих в Саудівській Аравії нових компаній за рік збільшилася на 81%. Ці короткострокові заходи послужили імпульсом до початку дій, спрямованих на вирішення більш складних довгострокових завдань, таких як реформування системи освіти.

Україна займає 145-е місце в зазначеному рейтингу Світового банку 2009 р, але вона може помітно поліпшити своє становище, якщо зосередить зусилля на заходах, що володіють найбільш істотний потенціал поліпшень. До інших можливостей поліпшень відносяться реєстрація прав власності, захист інтересів інвесторів і процедури закриття компанії (140, 142 і 143-е місця відповідно).

Посилання на основну публікацію