1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Закономірності розвитку географічної оболонки

Закономірності розвитку географічної оболонки

Закономірності розвитку географічної оболонки

Відомо, що географічна оболонка являє собою найбільший природний елемент. Це комплексна оболонка земної кулі, в якій взаємодіють літосфера, біосфера, гідросфера і атмосфера. Межі географічної оболонки збігаються з біосферою.

Цілісність географічної оболонки визначається взаємним проникненням один в одного газової, мінеральної, водної та живих оболонок і їх взаємодією. Виділяють метахронность розвитку географічної оболонки, яка була проявлена в ході її еволюції.

Цей принцип добре видно у розвитку оболонки на прикладі розвитку біострома і еволюції людини. Є безліч методологічних положень, які відносяться до вивчення закономірності розвитку географічний оболонки Землі. Це її еволюційні характеристики: успадкування, транзитивність, мінливість і інерційність.

Закономірності розвитку географічної оболонки
Закономірності розвитку географічної оболонки

Етапи розвитку географічної оболонки
Географічна оболонка формувалася протягом тривалого часу, тому її будову та склад постійно ускладнювалися і перетворювалися. Виділяють три основні етапи у розвитку географічної оболонки-це добіогенний, біогенний і антропогенний.

Взаємозв’язок атмосфери, літосфери, біосфери та гідросфери допомогою кругообігу енергії і речовин визначає нинішню цілісність географічної оболонки. Їй властива зональність, яка ускладнювалася і формувалася одночасно з розвитком біосфери, що є елементом географічної оболонки.

Найчастіше виділяють такі характерні закономірності та особливості географічної оболонки, як ритмічність різних природних явищ і процесів. Серед них вже виділяють різні ритми-астрономічні, сонячні, добові та геологічні.

За допомогою порівняння різночасових станів географічної оболонки вдається встановити структуру її зміни. Це спрямовані, незворотні перетворення, які можуть стрибкоподібно або плавно приводити до ускладнення структури географічної оболонки, до збільшення її різноманітності і складності географічних процесів і явищ, що постійно відбуваються в ній.

Це і являє собою її розвиток. Цей складний, часом суперечливий процес, кінцевий підсумок якого призводить до того, що кількісні зміни сприяють якісним скачок. Саме розвиток географічної оболонки сприяло появі літосфери, атмосфери, гідросфери та біосфери, вони були сформовані, як нові якісні структури.

Так як взаємодіє зовнішня-сонячна-енергія і внутріземнимі енергії, і це є енергетичною основою зміни географічної оболонки, то саме вони організують певні закономірності у розвитку її процесів і явищ.

Тому про географічній оболонці говорять, як про ступені розвитку планети Земля. Передумовою виникнення та подальшого розвитку життя став саме географічний рівень організації подібних природних систем.

ПОДІЛИТИСЯ: