Закономірності розміщення природних зон на Землі

З розміщенням деяких природних зон, рослинного покриву по теплових поясах ви знайомилися в курсах природознавства та ботаніки. Згадайте, які зони ви знаєте в жаркому, помірному і холодному поясах. У виявленні закономірності розміщення природних зон на земній поверхні вам допоможе робота з картами «Природні зони світу » (див. форзац) і « Кліматичні пояси та області Землі». За картками визначте зміну природних зон від екватора до полюсів по меридіану 30 в. д.; встановіть зв’язок з кліматичними поясами і областями Землі. Встановіть зміну природних зон у помірному поясі Євразії з заходу на схід. Як це пов’язано з кліматичними областями ? У яких напрямках відбувається зміна природних зон на земній поверхні і від чого це залежить?

Отже, чергування природних зон на рівнинах від екватора до полюсів пояснюється зміною кліматичних умов, тобто географічною широтою.

Природна зона
Природна зона

Чергування зон на одній широті пояснюється все тими ж причинами – зміною співвідношення тепла і вологи, яке обумовлюється близькістю або віддаленістю від океану, рельєфом, напрямком пануючих вітрів в межах одного поясу.

Посилання на основну публікацію